Kosten & tarieven van zadelpasservice

Naar het zadelpasafspraakformulier

U kan verschillende wensen hebben

Indien u ofwel een nieuw zadel wenst aan te schaffen ofwel een bepaald zadel vakkundig wenst gekontroleerd te zien qua ligging op uw paard rijzen er dikwijls meerdere vragen:

 • U heeft bepaalde wensen wat betreft een nieuw zadel, maar kan moeilijk beoordelen welk genre of type zadel voor uw wensen aan te bevelen is.
 • U wens een bepaald type zadel aan te schaffen, maar weet niet welke maat U nodig heeft voor U en/of voor uw paard
 • U heeft een zadel dat U wenst gekontroleerd te zien op uw paard en zonodig wenst verbeterd te zien, dus hersteld of aangepast
 • U wenst de kussens van een klassiek zadel te laten bijvullen en wenst uiteraard dat dit vakkundig gebeurt, zodat betreffend zadel daarna korrekt op uw paard past
 • U heeft een westernzadel beschikbaar, maar kan helemaal niet nauwkeurig genoeg  beoordelen of deze al dan niet past op uw paard
 •  
 • Paardenwinkel Hopa Sport komt aan de stal in heel België en Nederland met een basiskost vanaf  € 75.00, afhankelijk van de afstand van uw stallocatie vanaf Heist-op-den-Berg.    

 

De kost van een bezoek aan de stal 

De ervaring leert dat we, voor gelijk welk bezoek aan de stal, in totaal zowat twee tot vijf uur (of meer) voor betreffende klant onderweg of aan het werk zijn.

Deze tijdsinschatting omvat niet alleen de tijd die nodig is bij u aan de stal, maar ook de tijd voor zowel verplaatsing naar de klant en terug en de tijd voor voorbereiding van het bezoek.

U verwacht natuurlijk dat tijdens het bezoek de zadels en toebehoren waarover we tijdens de voorbereiding met u, telefonisch of in de winkel, gesproken hebben, beschikbaar zijn tijdens het bezoek. 

In heel wat gevallen dient daarvoor gezorgd te worden vanuit de desbetreffende leverancier en heeft het beschikbaar zijn daarvan voor ons een aparte kost.  

Een oordeelkundig en eerlijk advies, dat gebaseerd is op ruime ervaring in het verleden heeft wel een kost, maar door het feit dat u daarvan gedurende meerdere jaren geniet maakt van deze kost een verantwoorde uitgave.

Wanneer we in de zogenoemde voorrijkosten een uurloon trachten te verrekenen van € 30 plus 21 % BTW en een kilometerkost voor de bestelwagen kunnen de gehanteerde tarieven dan ook als zeer redelijk worden beschouwd.

Voor het controleren en onmiddellijk aan de stal aanpassen van de zadels van Wintec, Bates en Arena is een totaalkost voorzien, inclusief het onmiddellijk aanpassen van betreffend zadel tijdens het bezoek, natuurlijk exclusief mogelijk te gebruiken onderdelen.

 

Aankoop van een nieuw zadel

In geval u een nieuw zadel wenst aan te schaffen is de kost van het bezoek vanaf  € 75,00 en kan deze zelfs voor een gedeelte van uw aankoop gerecupereerd worden.

Tot 25 km vanaf Heist-op-den-Bezrg is de kost € 75.00

Tot 50 km vanaf Heist-op-den-Berg is de kost € 95.00

Tot 100 km vanaf Heist-op-den-Berg is de kost € 125.00

Als uw stallocatie meer dan 100 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg gelegen is, maar maximum 200 kilometer, dan is de vaste meerkost € 35,00. Deze meerkost kan u recupereren bij aankoop van een zadel in een bepaalde prijsklasse.

 

Recuperatie van de kost van het bezoek bij aankoop van een nieuw zadel 

Als u een nieuw zadel aankoopt vanaf € 1500 recupereert u bij uw aankoop € 40,00  tot € 60.00 van de  kost van het bezoek.

Als u een nieuw zadel in een hogere prijsklasse aankoopt is het mogelijk dat u de kost voor verplaatsing van meer dan 100 kilometer recupereert.

 

Pascontrole en/of aanpassing van een bestaand zadel

In geval u eerder kiest voor vakkundig advies rond een zadel dat u al beschikbaar heeft, is de kost van het bezoek hoger, gezien de kost van het advies in dit geval niet verrekend zit in de prijs van een nieuwe aankoop.

Tijdens een bezoek aan de stal voor pascontrole van uw zadel wordt zeker de nodige tijd genomen voor advies rond de mogelijkheden rond mogelijke uit te voeren aanpassingen aan specifiek zadel.

Aanpassingen in de wol van de kussenvulling in functie van wijzigingen van de bouw van je paard worden, afhankelijk van het uit te voeren werk, ofwel onmiddellijk aan de stal uitgevoerd, ofwel in de werkplaats. In dat laatste geval is de kost van het vullen van de kussens te betalen bij het afhalen van het zadel in de winkel. 

In de basiskost van € 75 is een verplaatsing tot 25 km van Heist-op-den-Berg voorzien.  € 95.00 is de kost tot 50 km van Heist-op-den-Berg.  € 125.00 is de kost tot 100 km van Heist-op-den-Berg.

Als de locatie van de stal slechts op maximum 20 km van Heist-op-den-Berg is recupereert u € 20,00 van deze kost tijdens het bezoek.

 

Pascontrole van een bestaand Wintec, Arena of Bates zadel aan de stal, met onmiddellijke aanpassing van het zadel tijdens de afspraak.

Voor het controleren en onmiddellijk aan de stal aanpassen van de zadels van Wintec, Bates en Arena is de totaalkost voorzien van € 145.00 tot 25 km van Heist-op-den-Berg, inclusief het onmiddellijk aanpassen van betreffend zadel tijdens het bezoek, natuurlijk exclusief mogelijk te gebruiken onderdelen.

Voor een locatie tot 50 km van Heist-op-den-Berg is de kost € 160.00, voor een locatie tot 75 km van Heist-op-den-Berg is de kost € 175.00 en voor een locatie tot 100 km van Heist-op-den-Berg is de kost € 190.00.

Als de locatie van de stal op maximum 20 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg is dan recupereert u € 20,00 verplaatsingskosten tijdens de afspraak.

Tijdens het bezoek voor pascontrole van een Wintec, Arena of Bates zadel wordt de nodige tijd genomen om de uitgevoerde aanpassingen in detail op het paard te controleren. Zo nodig kan het zadel tijdens tijdens de afspraak ook kort testgereden worden.

Het aanpassen van een Wintec, Arena of Bates zadel aan de stal op meer dan 100 km van Heist-op-den-Berg kan, mits een vaste meerkost van € 35.00 tot 200 km.  De volgende 100 km kost opnieuw € 35.00.

Het is natuurlijk ook mogelijk Wintec, Arena of Bates zadels die niet werden aangekocht bij Hopa Sport te controleren en zonodig aan te passen.

 

Recuperatie van pascontrolekosten en/of extra verplaatsingskosten bij aankoop van een nieuw zadel 

Indien we tijdens een pascontrole aan de stal samen vaststellen dat de aankoop van een nieuw zadel voor uw paard en voor u een betere keuze is, kunnen zowel het grootste gedeelte van de pascontrolekosten als een gedeelte van de extra kilometerkosten gerecupereerd worden van uw aankoop.

 

Bij aankoop van een zadel vanaf € 1500.00 recupereert U 

€ 40.00 wanneer U € 75.00 betaalde voor een advies tot 25 km.

€ 50.00 wanneer U € 95.00 betaalde voor een advies tot 50 km

€ 60.00 wanneer U € 125.00 betaalde voor een advies tot 100 km

 

Het delen van de verplaatsing naar de stal voor zadelpasafspraken met stalgenoten

Indien meerdere paarden en/of meerdere zadels op meerdere paarden op dezelfde plaats gecontroleerd dienen te worden, is het mogelijk de verplaatsingskosten te delen tussen stalgenoten. Op die manier wordt de totaalkost fors gedrukt.

Uiteraard is deze service ook mogelijk voor niet door Paardenwinkel Hopa Sport geleverde zadels. De kost voor controle van een tweede zadel op dezelfde locatie bedraagt € 25,00. Voor de controle en zonodig onmiddellijk aanpassing van de ligging op de paardenrug van een tweede Wintec, Arena of Bates zadel op dezelfde locatie bedraagt de kost € 60,00.

 

 • Zadelpasadvies met de bedoeling een nieuw klassiek zadel aan te kopen, kostprijs  
  € 75.00 voor een locatie tot 25 km vanuit Heist-op-den-Berg,  € 95.00 tot 50 km en € 125.00 tot 100 km
 •  
 • Webshop-link aankoop nieuw klassiek zadel
 •  
 •  
 • Zadelpasadvies met de bedoeling een klassiek zadel aan de stal te komen controleren en daarna mogelijk bijvulling van de kussens te verzorgen, kostprijs 
  €  75.00 voor een locatie tot 25 km vanuit Heist-op-den-Berg, € 95.00 tot 50 km en € 125.00 tot 100 km

  Webshop-link kontrrole van een klassiek zadel

 •  
 • Zadelpasadvies met de bedoeling een Bates, Arena of Wintec zadel aan de stal te komen controleren en onmiddellijk aan de stal aan te passen op het paard, kostprijs 
 • € 145.00 voor een locatie tot 25 km van Heist-op-den-Berg, € 160.00 tot 50 km, € 175 tot 75 km en € 190 tot 100 km.

 • Webshop-link aanpassing Bates, Wintec of Arena
   
 •  
 • Zadelpasadvies met de bedoeling een tweede en volgende Wintec, Arena of Bates zadel aan de stal te komen controleren en onmiddellijk aan de stal aan te passen aan het paard (ALLEEN aansluitend aan een ander bezoek aan dezelfde stal).
  € 60.00 per zadel

  Webshop-link extra Wintec of Bates zadel

 •  
 • Indien de afspraaklocatie zich op meer dan 100 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg gelegen is wordt een vaste extrakost van € 35.00 berekend tot 200 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg

  Webshop-link extra 100 km verplaatsing

 

 

Planning van zadelpasafspraken

Alle zadelpasafspraken vinden steeds plaats op dinsdag, woensdag of donderdag, gezien de winkel op die dagen gesloten is en we op die dagen optimale aandacht kunnen besteden aan het zadelpasadvies aan de stal. De uurplanning kan over de gehele dag gespreid worden en is op maat af te spreken.

Het eigenlijke plannen van een afspraak aan de stal kan bij voorkeur telefonisch op 015 24 64 09 of tijdens een bezoek aan de winkel tijdens de openingsuren.

Alle zadelpasafspraken dienen vooraf te worden betaald en zijn pas definitief na ontvangst van uw betaling via onze webshop.

Een afspraak die via mail of telefonisch wordt gemaakt dient binnen de 48 uur te worden bevestigd met de overeenkomstige betaling via de webshop. Zoniet komt het geplande afspraakmoment 48 uur later opnieuw vrij voor andere klanten.

Indien een geplande afspraak minder dan 48 uur voorafgaand aan het geplande afspraakmoment wordt geannuleerd, wordt de betaalde kost niet meer terugbetaald of gerecupereerd.

 

Naar het zadelpasafspraakformulier