Zadelpasafspraken Wintec - Arena - Bates

Maak uw zadelpasafspraak

De zadelboom verwisselen is niet het enige wat een Wintec-Bates-zadelpasser doet…


Een Wintec-Bates-zadelpasser is geen gewone zadelpasser

Gelijk welk zadel dient op de correcte wijze op de paardenrug te liggen om op korte of halflange termijn zorgen met de rug van het paard te vermijden alsook zorgen met de rug van de ruiter. Om dit te vermijden is het bezoek van een zadelpasser noodzakelijk.

De ligging op de paardenrug van een zadel dat op wolgevulde kussens gebouwd is kan aangepast worden door die wolvulling te herschikken of bij te vullen. Deze herschikking of hervulling van de kussens dient uiteraard vakkundig te gebeuren.

Wintec en Bates zadels hebben evenwel een totaal ander kussensysteem. Het kussensysteem is gebaseerd op zogenoemde Cair-kussens.  Deze kussens zijn samengesteld uit een luchtkamer, die binnenin ook een zeer specifieke foam bevat.

De combinatie van de foam met de lucht in de Cair-kussens zorgt voor een optimale drukverdeling van zadel en ruiter op de paardenrug. Deze optimale drukverdeling is uiteraard alleen van toepassing als het zadel op de paardenrug ligt zoals dat hoort.

Als een Wintec of Bates zadel niet volgens een goede drukverdeling ligt op de paardenrug kan de Wintec-Bates-zadelpasser dit komen aanpassen aan de stal.

Het zadel kan smaller of breder gemaakt worden op maat van de paardenrug en kan ook voorzien worden van de nodige invullling, waarvoor de Wintec of Bates zadels binnenin voorzien zijn. 

Met deze aanpassingsmogelijkheden kunnen deze zadels betrekkelijk uitgebreid en nauwkeurig aangepast worden om een correcte ligging op de paardenrug te bekomen.
Voor de breedtebepaling van de schoft van je paard zal gebruik gemaakt worden van een zogenoemde boombreedtemeter.

De breedte die deze meter aangeeft dient evenwel in heel wat gevallen te worden geïnterpreteerd en hoeft dus lang niet altijd letterlijk gevolgd te worden.

De nodige ervaring is hierbij erg belangrijk en biedt u een waarborg dat uw zadel vakkundig op de paarderug aangepast zal worden.

 

Zadelpaskosten recupereerbaar

Wanneer u de aankoop van een nieuw Bates, Arena of Wintec zadel overweegt, verwachten we dat u € 75,00 betaalt via onze webshop, dit voorafgaand aan de afspraak met de Wintec-Bates-zadelpasser bij u aan de stal en dit tot een locatie op een afstand tot 100 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg.

Wanneer u een nieuw Wintec, Arena of Bates zadel aankoopt vanaf € 1.300 (netto incl. BTW) wordt € 40,00 van de zadelpaskosten van uw aankoop afgetrokken.

In geval de locatie van uw stal op meer dan 100 kilometer ligt vanuit Heist-op-den-Berg, dient voor het bezoek van de Wintec-Bates zadelpasser een meerkost voor de verplaatsing te worden voorzien van € 35,00 en dat tot 200 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg.

 

Controle en/of aanpassing van een Wintec, Arena of Bates zadel aan de stal enige tijd na aankoop

Het is mogelijk dat een Wintec of Bates zadel een bepaalde tijd na aankoop aangepast moet worden omdat de vorm van de rug van uw paard veranderd is door bijvoorbeeld training of leeftijd.

In tegenstelling tot een met wol gevuld zadel zal de vorm van de kussens van een Wintec of Bates zadel niet veranderen tijdens het gebruik. Wollen kussens gaan namelijk stilaan iets platter worden en daardoor na een bepaalde tijd toch niet meer aangepast zijn aan de paardenrug.

Een mogelijke controle en/of aanpassing door de Wintec-Bates-zadelpasser van de ligging van uw zadel op uw paard is kosteloos tot drie maanden na aankoop, als dit nodig geacht wordt.

Als een Wintec of Bates zadel gecontroleerd en eventueel aangepast dient te worden aan de paardenrug, langer dan drie maanden na aankoop, bedraagt de bezoekkost € 140,00 en dat tot maximum 50 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg.

Bevindt de locatie zich op maximum 20 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg is, dan is de kost slechts € 120,00. Als de locatie tussen 50 en 100 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg is, bedraagt de bezoekkost van de Wintec-Bates-zadelpasser € 175,00.

Deze kosten zijn ook van toepassing als een zadel, minder dan drie maanden na aankoop, dient te worden aangepast op een ander paard dan dat waarvoor het bij aankoop werd aangepast.
Deze bezoekkost van de Wintec-Bates-zadelpasser omvat niet de kost van de eventueel te gebruiken onderdelen voor de zadelaanpassing, die tijdens het bezoek betaald dienen te worden.


 
Kostenbetaling bij het maken van de afspraak

De zadelpaskosten voor het bezoek dienen voorafgaand aan de zadelpasafspraak te worden betaald.

Als de afspraak in de winkel gemaakt wordt dienen op dat moment ook de zadelpaskosten te worden betaald.

Maakt u uw afspraak telefonisch of via mail dan verwijzen we u graag naar de webshop om de nodige betalingen te doen. Op die manier krijgen we meteen na betaling melding en kan de afspraak definitief ingepland worden.

Een zadelpasafspraak die via mail of telefonisch gemaakt wordt dient binnen de 48 uur te worden bevestigd door middel van een betaling via de webshop. Na die 48 uur vervalt het geplande afspraakmoment en komt dit opnieuw vrij voor andere klanten.

De gemelde kosten staan voor de vergoeding van het zadelpasadvies en het werk van het aanpassen van je zadel aan de stal en voor de verplaatsing heen en terug, maar de mogelijk nodige onderdelen voor de aanpassing van je zadel zijn niet inbegrepen. Deze onderdelen dienen tijdens de zadelpasafspraak betaald te worden betaald.

De betaling daarvan kan cash of met uw betaalkaart via onze mobiele betaalterminal.

 

De kosten voor het bezoek voor de controle van een bestaand zadel zijn hoger dan die voor de verkoop van een nieuw zadel

In geval u een nieuw zadel wenst aan te schaffen is de kost van het bezoek op zich beperkter en kan deze zelfs voor een gedeelte van uw aankoop gerecupereerd worden.

In geval u eerder kiest voor vakkundig advies rond een zadel dat u reeds beschikbaar heeft, ligt de kost van het bezoek hoger, gezien de kost van het advies in dit geval niet verrekend zit in de prijs van de nieuwe aankoop.
De ervaring leert namelijk dat we, voor gelijk welk bezoek aan de stal, in totaal zowat twee tot vijf uur (of meer) onderweg of aan het werk zijn. Deze tijd houdt dan zowel de voorbereiding van de afspraak in als de tijd voor verplaatsing heen en terug en de tijd van het bezoek zelf.

 

Wanneer we dit in cijfers uitdrukken, bedraagt voor een bezoek tot maximum 50 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg de kost van € 140.00.  In deze € 140 zit 21 % BTW verrekend, zodat € 24.30 reeds naar Belgsiche staat gaat en de prijs exclusief btw € 115.70 is.  Voor een nog maar gemiddelde verplaatsing van 30 kilometer wordt € 0.5 per kilometer voorzien, zodat de retourkost voor 60 kilometer € 30 wordt en een nettobedrag van € 85.70 rest (€ 115.70 - € € 30.00).  

Van de € 85.70 als inkomen als zelfstandig zadelpasser moet ongeveer 40 % ook weer naar de Belgische staat,  dat voor belastingen en sociale bijdragen, bedrag zowat € 34.00.

Op deze wijze rest dus € 51.70, na aftrek van € 34.00 van voorgemelde € 85.70.

Voor deze € 51.70 is de zadelpasser, verplaatsingstijd inbegrepen, minimum drie, maar eerder vier uur of langer, aan het werk.

Wanneer we drie uur voorzien heeft de zadelpasser dus exact € 17.23 per uur.

De Belgische staat heeft helaas meer opbrengt dan hijzelf, namelijk € 58.30 tegenover € 51.70 !!

 

Om voor de kontroles aan de stal in de direkte omgeving van Heist-op-den-Berg rekening te houden met een kleinere verplaatsingskost is de kost voor het aan de stal aanpassen van een bestaand Bates, Arena of Wintec zadel tot maximum 20 kilometer van de winkel € 120.00.

In deze € 120 zit 21 % BTW verrekend, zodat € 20.83 naar de Belgsiche staat gaat en de prijs exclusief BTW € 99.17 is.  Voor een verplaatsing van 20 kilometer wordt € 0.5 per kilometer voorzien, zodat de retourkost voor 20 kilometer € 20 wordt en een nettobedrag van € 79.17 rest (€ 99.17 - € 20.00).

Van de € 79.17 als inkomen als zelfstandig zadelpasser moet ongeveer 40 % ook weer naar de Belgsiche staat, dat voor belastingen en sociale bijdragen, bedrag € 31.67.

Op deze wijze rest dus € 47.50, na aftrek van € 31.67 van voormelde € 79.17.

Voor deze € 47.50 is de zelfstandig zadelpasser, verplaatsingstijd inbegrepen, toch ook zowat drie uur aan het werk.

Voor € 47.50 voor drie uur is dit dus € 15.83 per uur.

De Belgische staat heeft helaas meer opbrengst dan hijzelf, namelijk € 52.50 tegenover € 47.50 !!

 


Een oordeelkundig en eerlijk advies van de Wintec-Bates-zadelpasser, dat gebaseerd is op ruime ervaring in het verleden heeft dan wel een kost, maar door het feit dat u daarvan gedurende meerdere jaren kan genieten maakt van deze kost een verantwoorde uitgave.

Aan een hedendaags gangbaar uurloon en verantwoorde kilometerkost kunnen dan de gemelde tarieven dan ook als zeer redelijk worden beschouwd.

 

Het aanpassen en/of controleren door de Wintec-Bates-zadelpasser van meerdere Bates, Arena of Wintec zadels op één locatie

Het is mogelijk twee of meer Bates, Arena of Wintec zadels te controleren op één locatie. In dat geval kan het gedeelte van de verplaatsingskost gedeeld worden tussen mogelijk verschillende paardeneigenaars. Ook in dit geval dient de totale kost van het bezoek via de webshop vereffend te zijn voor de afspraak. De bijkomende kost voor de aanpassing van een tweede Bates, Arena of Wintec zadel op dezelfde locatie bedraagt € 55,00.

 

Als de stal meer dan 100 kilometer van Heist-op-den-Berg is verwijderd

Als de afspraaklocatie zich op meer dan 100 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg bevind wordt een extra verplaatsingskost gerekend van € 35,00 en dat tot 200 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg. Deze extra verplaatsingskost is recupereerbaar bij aankoop van een zadel vanaf een bepaalde prijsklasse.

 

Het bepalen van het afspraakmoment

Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport plant zadelpasafspraken steeds in op dinsdag, woensdag en donderdag.

Op die dagen is de winkel gesloten om de nodige tijd en aandacht aan de aankoop van een zadel te kunnen besteden.

We plannen afspraken graag op een zowel voor u als voor ons passend moment.

Om ook voorafgaand aan de afspraak enig overleg te kunnen hebben rond uw wensen en de te bieden mogelijkheden is een bezoek aan de winkel aan te bevelen.

Als u er om welke reden dan ook de voorkeur aan geeft een afspraak te plannen zonder voorafgaand bezoek aan de winkel, dan kan dat uiteraard. In dat geval verwachten we een aantal gegevens via het zadelpasafspraakformulier en zal u spoedig na ontvangst van die gegevens gecontacteerd worden voor een eerste, uiteraard vrijblijvend, kort telefonisch overleg.

Aansluitend kan dan een verdere planning gemaakt worden.

 

Maak uw zadelpasafspraak