Zadelpasafspraken algemeen klassieke zadels

Maak uw zadelpasafspraak

Ervaring en inzicht

Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport wenst U graag op een korrekte wijze te begeleiden bij de keuze van het juiste zadel.  

Daarvoor is het belangrijk dat we de juiste selecties maken, rekening houdend met zowel een goede ligging op de paarden- of ponyrug als met de wensen van de ruiter.

Het ruime aantal keuzemogelijkheden en zadelmodellen enerzijds en een flinke dosis vakmanschap en evaring anderzijds zorgen ervoor dat we, in samenspraak met u, voor een perfekt passend zadel kunnen gaan.

Dank zij professioneel inzicht en ruim 30 jaar zadelpaservaring kan Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport bij U aan de stal komen voor het vakkundig passen van zadels op uw paard.

 

Zadelpaskosten recupereerbaar

Wanneer U de aankoop van een nieuw zadel overweegt verwachten we dat U € 75.00 betaalt via onze webshop, voorafgaand aan de afspraak die we maken bij U aan de stal en dit tot een locatie op een afstand tot 100 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg.

Wanneer U een nieuw  zadel aankoopt vanaf € 1300 (netto incl. BTW) wordt € 40.00 van de zadelpaskosten van uw aankoop afgetrokken.

In geval de locatie van uw stal meer dan 100 kilometer is vanuit Heist-op-den-Berg, is de vaste meerkost voor de dekking van onze verplaatsing € 35.00 en dat tot 200 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg.   

Ook deze kosten zijn aftrekbaar bij aankoop van een zadel in een hogere prijsklasse.

 

Kontrole en/of aanpassing van een zadel aan de stal enige tijd na aankoop

Het is mogelijk dat een zadel een bepaalde tijd na aankoop dient te worden aangepast omdat de vorm van de rug van uw paard is veranderd, door bijvoorbeeld training of leeftijd.

Binnen de drie maanden na aankoop van een zadel is dit bezoek kosteloos, indien het nodig wordt geacht.

Omdat de bespiering van een paard kan veranderen en dat door zowel training als leeftijd is het mogelijk dat een zadel, na een bepaalde gebruikstijd, niet meer korrekt ligt op de paarderug.

Op dat moment is een vakkundige kontrole aan de stal aangewezen.

Indien tijdens de kontrole blijkt dat aan uw zadel aanpassingen dienen te gebeuren voor de pasvorm is de kost van het daarvoor nodige werk principieel niet begrepen in de bovengemelde prijzen. 

Het nodige werk kan ofwel onmiddellijk tijdens het bezoek aan de stal gebeuren ofwel nadien in de werkplaats, afhankelijk van de aard van het uit te voeren werk. 

In geval het werk in de werkplaats wordt uitgevoerd wordt het zadel door de klant in de winkel afgehaald.  De kosten van het uit te voeren werk worden op het moment van de afhaling betaald in de winkel.

In geval het werk aan de stal wordt uitgevoerd dient de meerkost van dit werk dient tijdens de zadelpasafspraak te worden betaald.

 

Kostenbetaling bij het maken van de afspraak

De zadelpaskosten dienen voorafgaand aan de zadelpasafspraak te worden betaald.  

Indien de afspraak in de winkel gemaakt wordt dienen op dat moment ook de zadelpaskosten te worden betaald.

Indien de afspraak ofwel telefonisch ofwel via mail wordt gemaakt, dienen de zadelpaskosten via onderstaande bestel/betaalknoppen via deze webshop te worden betaald.

Dit wil dus zeggen NIET via een gewone bankoverschrijving en dit omdat de verwerkingstijd tot meer dan twee bankwerkdagen veel te lang is.  De melding van uw betaling wordt namelijk uiterlijk tien minuten na de uitvoering van uw online betaling aan Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport en aan U via mail bevestigd.

EEN  ZADELPASAFSPRAAK  DIE  VIA   MAIL  OF  TELEFONISCH  WORDT  GEMAAKT  DIENT  BINNEN   DE  48  UUR  TE  WORDEN  BEVESTIGD  MET  DE  OVEREENKOMSTIGE  BETALING  VIA  DEZE  WEBSHOP.

ZONIET  KOMT  HET  GEPLANDE  AFSPRAAKMOMENT  48  UUR  LATER  OPNIEUW  VRIJ  VOOR  ANDERE  KLANTEN.

 

De kosten voor het bezoek voor de kontrole van een bestaand zadel zijn hoger dan die voor de verkoop van een nieuw zadel

In geval u een nieuw zadel wenst aan te schaffen is de kost van het bezoek op zich beperkter en kan deze zelfs voor een gedeelte van uw aankoop gerecupereerd worden.

In geval u eerder kiest voor vakkundig advies rond een zadel dat U reeds beschikbaar heeft is de kost van het bezoek hoger, gezien de kost van het advies in dit geval helemaal niet verrekend zit in een nieuwe aankoop.

De ervaring leert dat we, voor gelijk welk bezoek aan de stal, in totaal zowat twee tot vijf uur (of meer) voor betreffende klant onderweg of aan het werk zijn.   Deze tijd houdt dan zowel de voorbereiding van de afspraak in als de tijd voor verplaatsing heen en terug als de tijd van het bezoek bij de klant zelf.

Een oordeelkundig en eerlijk advies, dat gebaseerd is op ruime ervaring in het verleden heeft wel een kost, maar door het feit dat U daarvan gedurende meerdere jaren geniet, is deze kost een verantwoorde uitgave.

Aan een hedendaagse gangbaar uurloon en veratnwoorde kilometerkost kunnen dan de ondergemelde tarieven dan ook als zeer redelijk worden beschouwd.

 

Het aanpassen en/of kontroleren van meerdere zadels op één locatie

Het is mogelijk twee of meer zadels te kontroleren op één locatie. 

In dat geval kan het gedeelte van de verplaatsingskost gedeeld worden tussen mogelijk verschillende paardeneigenaars.  

Ook in dit geval dient evenwel de totale kost van het bezoek voorafgaand via deze webshop te zijn vereffend.

De bijkomende kost voor de aanpassing van een tweede (of volgende)  klassiek zadel of westernzadel op dezelfde locatie bedraagt € 20.00. 

 

Indien de stal meer dan 100 kilometer van Heist-op-den-Berg is verwijderd.

Indien de afspraaklocatie zich meer dan 100 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg bevind, tot maximum 200 kilometer,  wordt een vaste extra verplaatsingskost berekend van € 35.00.

Deze extra kilometerkost is recupereerbaar bij aankoop van een zadel vanaf een bepaalde prijsklasse.

 

Het bepalen van het afspraakmoment

Paardenwinkel & Zadelpasservice plant principieel zadelpasafspraken steeds op dinsdag, woensdag en donderdag.

Op die dagen is de winkel gesloten om de nodige tijd en aandacht aan een zeer belangrijk onderwerp als de aankoop van een zadel te kunnen besteden.

We plannen afspraken graag op een zowel voor U als voor ons passend moment.  Om ook voorafgaand aan de afspraak enig overleg te kunnen hebben rond uw wensen en de te bieden mogelijkheden is een bezoek aan de winkel aan te bevelen, openingsuren Winkelopeningsuren 

Indien U evenwel om reden van bijvoorbeeld afstand tot uw locatie of omwille van een andere reden er de voorkeur aan geeft een afspraak te plannen zonder voorafgaand bezoek aan de winkel, kan dat uiteraard.  In dat geval verwachten we een aantal gegevens via het zadelpasafspraakformulier Zadelpasafspraakformulier

In dat geval zal U spoedig na ontvangst van die gegevens gekontakteerd worden voor een eerste, uiteraard vrijblijvend, kort telefonisch overleg. 

Aansluitend kan dan uiteraard een verdere planning gemaakt worden.

Maak uw zadelpasafspraak