Zadelpasafspraken voor westernzadels aan de stal

Maak uw zadelpasafspraak

Dertig jaar westernzadelpaservaring

Dankzij professioneel inzicht in westernzadelbouw en ruim dertig jaar westernzadelpaservaring kan Paardenwinel & Zadelpasservice Hopa Sport bij U aan de stal langskomen voor de vakkundige selectie en aanpassing van westernzadels op uw paard.  

 

Westernzadels passen met naakte zadelbomen op de paarderug

Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport past westernzadels op de wijze zoals ze reeds eeuwen bestaat, namelijk door we het selecteren van de juiste pasvorm op uw paard met naakte westernzadelbomen. 

Gezien de pasvorm van een westernzadel uitsluitend terug te brengen is tot de vorm van de zadelboom die erin verwerkt is bepaalt deze de pasvorm.

De details over deze oeroude werkwijze kan U vinden op onze westernzadelwebsite Westernzadel.be

 

Zadelpaskosten recupereerbaar

Wanneer U de aankoop van een nieuw westernzadel overweegt verwachten we dat U, afhankelijk van de locatie van uw stal, vanaf  € 85.00 betaalt via onze webshop, voorafgaand aan de afspraak die we maken bij U aan de stal. 

Wanneer U een nieuw westernzadel aankoopt of bestelt vanaf € 1500.00  (incl. BTW) wordt een gedeelte van de zadelpaskosten van uw aankoop afgetrokken.

 

Kontrole van de pasvorm van een bestaand westernzadel aan de stal 

Het is mogelijk dat  de pasvorm van een westernzadel vakkundig dient te worden gekontroleerd omdat de vorm van de rug van uw paard is veranderd, door bijvoorbeeld training of leeftijd.

De kost van een bezoek voor deze kontrole bedraagt vanaf € 125.00, afhankelijk van de locatie waar uw paard zich bevindt.

Meer details daarvan kan U vinden via Kosten voor de kontrole van een westernzadels aan de stal

 

Indien een mogelijke kontrole van de ligging van uw westernzadel op uw paard nodig geacht wordt gedurende de eerste weken na de aankoop, is deze kosteloos. 

 

Kostenbetaling bij het maken van de afspraak

De zadelpaskosten dienen voorafgaand aan de zadelpasafspraak te worden betaald.  

Indien de afspraak in de winkel gemaakt wordt dienen op dat moment ook de zadelpaskosten te worden betaald.

Indien de afspraak ofwel telefonisch ofwel via mail wordt gemaakt, dienen de zadelpaskosten via onderstaande bestel/betaalknoppen via deze webshop te worden betaald.

Dit wil dus zeggen NIET via een gewone bankoverschrijving en dit omdat de verwerkingstijd tot meer dan twee bankwerkdagen veel te lang is.  De melding van uw betaling wordt namelijk uiterlijk tien minuten na de uitvoering van uw online betaling aan Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport en aan U via mail bevestigd.

EEN  ZADELPASAFSPRAAK  DIE  VIA   MAIL  OF  TELEFONISCH  WORDT  GEMAAKT  DIENT  BINNEN   DE  48  UUR  TE  WORDEN  BEVESTIGD  MET  DE  OVEREENKOMSTIGE  BETALING  VIA  DEZE  WEBSHOP.

ZONIET  KOMT  HET  GEPLANDE  AFSPRAAKMOMENT  48  UUR  LATER  OPNIEUW  VRIJ  VOOR  ANDERE  KLANTEN.

 

De kosten voor het bezoek voor de paskontrole van een westernzadel zijn hoger dan die voor de verkoop van een nieuw westernzadel

In geval u een nieuw westernzadel wenst aan te schaffen is de kost van het bezoek op zich beperkter en kan deze zelfs voor een gedeelte van uw aankoop gerecupereerd worden.

In geval u eerder kiest voor vakkundig advies rond een westernzadel dat U reeds beschikbaar heeft is de kost van het bezoek hoger, gezien de kost van het advies in dit geval helemaal niet verrekend zit in een nieuwe aankoop.

De ervaring leert namelijk dat we, voor gelijk welk bezoek aan de stal, in totaal zowat twee tot vijf uur (of meer) voor betreffende klant onderweg of aan het werk zijn.   

Deze tijd houdt dan zowel de voorbereiding van de afspraak in als de tijd voor verplaatsing heen en terug als de tijd van het bezoek bij de klant zelf.

Een oordeelkundig en eerlijk advies, dat gebaseerd is op ruim dertig jaar westernzadelpaservaring  heeft wel een kost, maar door het feit dat U daarvan gedurende meerdere jaren geniet, is deze kost een verantwoorde uitgave.

Aan een hedendaagse gangbaar uurloon en verantwoorde kilometerkost kunnen dan de ondergemelde tarieven dan ook als zeer redelijk worden beschouwd.

 

Indien de stal meer dan 100 kilometer van Heist-op-den-Berg is verwijderd.

Indien de afspraaklocatie zich meer dan 100 kilometer vanaf Heist-op-den-Berg bevind wordt voor het bezoek een extra verplaatsingskost van € 35.00 berekend en dat tot maximum 200 kilometer vanuit Heist-op-den-Berg.

Deze extra kilometerkost is recupereerbaar bij aankoop van een westernzadel vanaf een bepaalde prijsklasse.

 

Het bepalen van het afspraakmoment

Paardenwinkel & Zadelpasservice plant principieel westernzadelpasafspraken steeds op dinsdag, woensdag en donderdag.

Op die dagen is de winkel gesloten om de nodige tijd en aandacht aan een zeer belangrijk onderwerp als de aankoop van een zadel te kunnen besteden.

We plannen afspraken graag op een zowel voor U als voor ons passend moment.  Om ook voorafgaand aan de afspraak enig overleg te kunnen hebben rond uw wensen en de te bieden mogelijkheden is een bezoek aan de winkel aan te bevelen, openingsuren Winkelopeningsuren 

Indien U evenwel om reden van bijvoorbeeld afstand tot uw locatie of omwille van een andere reden er de voorkeur aan geeft een afspraak te plannen zonder voorafgaand bezoek aan de winkel, kan dat uiteraard.  In dat geval verwachten we een aantal gegevens via het zadelpasafspraakformulier Zadelpasafspraakformulier

In dat geval zal U spoedig na ontvangst van die gegevens gekontakteerd worden voor een eerste, uiteraard vrijblijvend, kort telefonisch overleg. 

Aansluitend kan dan uiteraard een verdere planning gemaakt worden.

Maak uw zadelpasafspraak